Servitutter

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der udarbejdet en servitutredegørelse, der belyser, hvilke tinglyste bindinger der er på arealet. 

Følgende servitutter, der berører lokalplanområdet er identificeret:

  • 19.03.1935-952923-35: Færdselsret for matr. nr. 14ae over matr. nr. 15l. 
  • 17.01.1945-952925-35: Byggelinie mod vej 10m fra kørebanemidten.

  • 10.10.1963-952928-35: Afløbsledninger med beskyttelsesarealer.

  • 14.12.1984-952932-35: Kloakledning med beskyttelsesareal.

  • 25.03.1987-952933-35: Ledningsanlæg Fyns Telefon.

Lokalplanforslaget respekterer servitutterne dog med følgende forbehold:

  • Den tinglyste kloakledning med beskyttelsesareal (14.12.1984-952932-35) krydser området udlagt til boligområde. Den foreløbige illustrationsplan indarbejder ledningen sådan, at den ikke krydser arealer der udstykkes til boligformål. Dette vil også skulle sikres i forbindelse med den endelige disponeringsplan. 
  • Et lyslederkabel krydser lokalplanområdet ved den nordlige del af delområde 1. Kablet forudsættes flyttet i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.