Servitutter

Private tilstandsservitutter kan ophæves gennem bestemmelser i en lokalplan. Planloven § 15, stk. 2, nr. 21. En privat tilstandsservitut, som er uforenelig med en senere vedtaget lokalplan, fortrænges som hovedregel af planen. Planloven § 18.

Eventuelle rådighedsservitutter, som er i konflikt med planlægningen, må i givet fald som en eksisterende rettighed søges fjernet gennem ekspropriation. Planloven kap. 11.