Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Kirkebeskyttelseszone
Planområdet er omfattet af kirkebeskyttelseszonen omkring Vindinge kirke.

Kirker udgør ofte markante elementer i kulturlandskabet. For mange kirker er der bevaret åbne udsigtskiler til og fra kirkerne. Med henblik på at beskytte disse, er der i Kommuneplan 2021 udpeget beskyttelseszoner omkring kirkerne i det åbne land.

Den med lokalplanen muliggjorte bebyggelse vurderes dog ikke at have en væsentlig betydning for det visuelle ind- eller udkig fra kirken, idet bebyggelsen max. kan opføres i 8,5 meter, og der allerede ligger anden bebyggelse mellem planområdet og kirken. Man vil med den planlagte bebyggelse fortsat kunne se kirkens tårn fra omkringliggende arealer.