Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen tilpasser delområdeafgrænsninger og byggefelter i en eksisterende lokalplan i området omkring Frørup Centralskole og vurderes udelukkende at have en lokal indvirkning. Planen påvirker således ikke nabokommuner til Nyborg.