Bilag 4 - den klassiske jordfarveskala

Klik her for at se kortbilaget som pdf-fil: LINK

For at beholde kortbilaget i den rette målestok, skal pdf'en printes i A4-format.