Bilag 2

Bilag 2 - Afgrænsning af byggefelt og fremtidige skel