Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. B 51.22.02 for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan.

 

Zonestatus

Området ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.