Nedrivning af bebyggelse

Lokalplanen muliggør nedrivning af eksisterende bebyggelse på matr. nr. 20n og 20ba af Ullerslev by, Ullerslev (Kertemindevej 2B og 2C - "Højvangen"). Bebyggelsen vurderes ikke at have nogen bevaringsværdi.