Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. 

Denne plan understøtter ambitionen om at understøtte en bæredygtig byudvikling ved at muliggøre en større boligudbygning centralt i Nyborg by og med særdeles god adgang til regional og national kollektiv transportinfrastruktur. De 110-120 boliger vil ligge med få minutters gang til Nyborg Station og Nyborgs historiske bykerne samt både private og offentlige servicefunktioner.

Der muliggøres en boligområde af blandet karakter, der kan tale til flere målgrupper. Der kan skabes et blandet byområde, hvor der både bor unge, familier og ældre. 

Med planen sikres det desuden, at området indrettes med fokus på tilpasning til konsekvenserne af fremtidige klimaændringer.

I parkudlægget er der fokus på at sikre gode rammer for dyre- og plantelivet midt i byen. Indretningen af parken skal med andre ord basere sig på eksisterende plantesammensætning og ikke udlægge områder med et højt plejeniveau.