Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Skalkendrupvej og Nordenhusevej, der er offentlige veje.

Der er adgang til stranden og kysten via sti- og vejforløb i lokalplanområdet. Disse forbindelser sikres med denne lokalplan, herunder, at de skal være offentligt tilgængelige.

Figur ovenfor: Stiadgang til strandvejen mellem Svalevej 2 og Gøgevej 6.

Figur ovenfor: Trappe fra stranden til sommerhusområdet mellem Svalevej 2 og Gøgevej 6.

Figur ovenfor: Stiadgang til stranden mellem Glentevej 18 og Uglevej 6.