Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende lokalplan

Med vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 41 fra 2002. 

Zonestatus

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.