Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm.

Gennem lokalplanlægningen sikres et udlæg af et større grønt naturområde i tilknytning til Ørbæk Å. Området skal være med til at skabe bedre vilkår for flora og fauna i området langs åen og på sigt koble sig på større naturområder øst for planområdet. 

Der arbejdes endvidere med en bæredygtig vandhåndtering, hvor overfladevand så vidt muligt håndteres på terræn, så det kan bidrage som rekreative elementer i området, fx som åbne render.