Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Planen sikrer, en bredere udnyttelse af en eksisterende bebyggelse under hensyn til det eksisterende boligområde og understøtter derudover hjemmeplejefunktionen i lokalområdet.