Støjforhold

Lokalplanen vil ikke medføre et ændret støjbillede fra anvendelsen af lokalplanområdet.