Museumsloven

Der er et beskyttet dige i den nordlige del af lokalplanområdet. Det ligger i skel mod det åbne land. Jf. Museumslovens § 29 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger.

Østfyns Museer oplyser, at der er foretaget forundersøgelser af det berørte areal og at området er frigivet til byggeri og anlæg tilbage i 2015. Der er således ingen kulturhistoriske anlæg omfattet af Museumslovens kap. 8, §25-29 på området.