Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Spildevandsplan

Lokalplanområdet har status som privat separat kloakeret i spildevandsplanen.

Vandforsyning

Området er beliggende i Nyborg Forsyning & Service A/S' vandforsyningsområde.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.