Klimatilpasning

Området hvori lokalplanområdet ligger er kendt for høj grundvand. Der skal derfor tages forbehold for grundvanstigninger i forbindelse med opførsel af nyt byggeri. Det ville derfor ikke anbefales at opføre bebyggelse med kælder, samt nedsivning af regnvand vil ikke være muligt inden for området.