Bæredygtighed

Lokalplanen indarbejder bæredygtige principper for byudviklingen indenfor følgende temaer: 

  • byfortætning 
  • blandede boligtyper