Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et ønske om at give mulighed for, at der kan indpasses kontorformål i området. Byrådet ønsker desuden at sikre en grøn kile langs Holmens Boulevard, som en del af en større grøn forbindelse mellem Nyborg st. og byparken ved Yderpier ved Nyborg Fjord. 

Formål

Lokalplanen har til formål, at supplere den gældende lokalplan nr. 235 for "Nyborg Destillery", så der også tillades kontorformål inden for området. 

Lokalplanen omfatter også områder vest og nord for lokalplan nr. 235's område. Områder, der hidtil har ligget i landzone. Lokalplanen har til formål at overføre disse arealer til byzone, at udlægge en grøn kile langs Holmens Boulevard i den vestlige ende af lokalplanområdet og at fastsætte den nærmere fordeling af byggeretterne i området.