Risikobekendtgørelsen

Lokalplanområdet ligger ikke indenfor konsekvenszoner i forhold til virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.