Forsyning

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.