Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der vil alene være adgang til lokalplanområdet fra Skolevej ad ny privat fællesvej med gennemførelse af denne plan. Desuden skal den interne vej sikre vejtilknytning til arealet nord for planområdet.

Den planlagte stamvej og de planlagte boligveje inden for lokalplanområdet får status som private fællesveje.

Der skal internt i området skabes stiforbindelse, som skal kobles til Skolevej.

Trafikplan og kollektiv transport

De nye boliger ligger med god adgang til lokale og regionale kollektive transportmuligheder. Nærmeste busstoppested er ved Skolevej ud for Rosenvænget. Der er en række busruter til Nyborg, Kerteminde, Ringe og Fåborg via fire buslinjer.