Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet (§ 5a, stk. 4). 

Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byområde ca. 360 m fra Nyborg Fjord. Lokalplanområdet rummer i dag en 3,5 etages boligejendom på over 10 m mod Knudshovedvej. Pga. denne bygnings højde vil det muliggjorte nybyggeri på op til 8,5 m (max. 2 etager) ikke kunne ses fra kysten og vil derfor heller ikke kunne påvirke den visuelle oplevelse af kysten. Heller ikke den eksisterende bygning kan ses fra kysten i den nuværende situation.

Lokalplanen giver mulighed for erstatning af den eksisterende etageejendom mod Knudshovedvej med en bygning på op til 10 m i højden. Denne max. højde betyder, at en eventuel erstatningsbygning vil have en mindre påvirkning på kysten, forstået som et mindre bygningsvolumen, og altså heller ikke vil kunne ses fra kysten.