Servitutter

Følgende servitutter er gældende indenfor lokalplanområdet.

 

Dato/løbenummer: 19.10.1998-612981-35
Dok. om drænledning m.m., vedr 2ayo

Dato/løbenummer: 10.04.2001-4351-35
Dok om naturgas/anlæg mv

Dato/løbenummer: 13.01.2003-896-35
Dok om Færdselsret mv.,vedr 40a Nyborg markjorder

Dato/løbenummer: 06.06.2003-12422-35
Dok om energiførende ledning mv., vedr 927a, 936,937, 927z,

Dato/løbenummer: 02.04.2008-5236-35
Dok. om kloak, ledninger, jernbanedrift, køreledninger, reklamer og lysanlæg mv. vedr. 40-F

Lokalplanen ophæver ingen af de nævnte servitutter.