Bilag 1.a - Hf Helgetoften. Administrative grænser