Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende lokalplan

Lokalplanen supplerer gældende lokalplan nr. 90 - Erhvervsområde Storebæltsvej Øst fra 1997 med bestemmelser om en pylon på op til 35 meter. Lokalplan nr. 90 - Erhvervsområde Storebæltsvej Øst er fortsat gældende ved vedtagelsen af nærværende lokalplan.

Zonestatus

Området ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.