Bilag 4 - Udstykningsplan

Note: Principiel udstykningsplan, hvor grønne streger markerer fremtidige matrikelskel. Jf. lokalplanens § 4 stk. 3 kan tæt lav boligerne udstykkes på enkeltvise på egen grund eller som en eller flere storparceller med flere boliger pr. matrikelnummer.