Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen muliggør nybyggeri i form af boliger og erhverv ved Nyborg Marina. På grund af planens begrænsede geografiske udstrækning og begrænsede muligheder for nybyggeri vurderes nabokommuner ikke at kunne blive berørt væsentligt af planlægningen.