Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

En del af planområdet er omfattet af et område udpeget til potentielt naturområde. Udpegningen følger afgrænsningen af lavbundsarealet, der flyttes med kommuneplantillæg nr. 25. Med kommuneplantillæg nr. 11.1 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune revideres udpegningerne for potentielle naturområder. I forslaget, der endnu ikke er vedtaget, er udpegningen, der overlapper med planområdet udtaget af kommuneplanen.

Figur 13: Arealer med naturbeskyttelse.