Nationale interesser

Planen berører ikke planlægning af national interesse. Planen berører ikke værdifuldt grundvand og internationale naturbeskyttelsesområder.