Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet ligger i nærheden af (under 500 m) flere virksomheder, der er omfattet af definitionen af produktionsvirksomheder i planlovens forstand. Det drejer sig om Brdr. Rasmussen Aps (entreprenør og vognmandsvirksomhed), SuperBrugsen Ørbæk/OK tank (bilvask), C. Rønholt ApS (entreprenør og vognmandsvirksomhed), NFS Container- og modtageplads (genbrugsplads), F.H. Maskinteknik ApS (maskinfabrik/maskinværksted), BKN Produktion A/S (virksomheder der foretager vacuum og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ) og Ørbæk Autoforretning (autoværksted).

Med undtagelse af F.H. Maskinteknik ApS, gælder for de øvrige virksomheder at afstanden til eksisterende boligområder, er kortere end afstanden til det nye boligområde. For disse virksomheder vurderer Nyborg Kommune, at de nye boliger i byudviklingsområdet, hvor der kun muliggøres lav bebyggelse, ikke kan medføre skærpede miljøkrav.

For F.H. Maskinteknik ApS, er der en afstand på mere end 300 meter til det nye boligområde. Denne afstand sammenholdt med virksomhedens påvirkning af omgivelserne betyder, at det nye boligområde ikke vurderes at kunne medføre skærpede miljøkrav til denne virksomhed.