Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af lokalplan nr. 330 ophæves samtidig den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 16. for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan. 

Zonestatus

Området ligger dels i byzone og dels i landzone. Arealet i landzone overføres med denne lokalplan til byzone.