Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via Ringvej. 

Hyrdegyden, som giver adgang til arealet i dag, lukkes for kørende trafik, men fastholdes som forbindelse til Vestergade og butiksområdet ved Føtex for gående og cyklister. Vestergade indgår i det primære vejnet i Nyborg by og er indrettet med cykelsti.       

De planlagte boligveje indenfor lokalplanområdet får status som private fællesveje. 

Trafikplan og kollektiv transport

Det nye boligområde har god adgang til lokale og regionale transportmuligheder. 

Lokalplanområdet ligger ca. 150 meter fra Vestergade og Nyborg sygehus, hvorfra der er gode busforbindelser til blandt andet Odense, Ullerslev og Ørbæk. Herudover ligger Nyborgs station og banegård ca. 1,5 km fra planområdet.