Bilag 6.a - Hf. Elefanthøjen. Administrative grænser