Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 55 boliger i den nordlige del af Nyborg by. Lokalplanen vurderes først og fremmest at have en lokal indvirkning. Planen forventes ikke at påvirke nabokommunerne væsentligt.