Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Delområde 1 - Hf. Helgetoften er lokaliseret nord for Ladegårdssøen ved Nyborg voldanlæg mellem Ladegårdsvej og Helgetoftevej og tæt på Vestergade mod nord. Der er interne stier for gående i området, og der kan parkeres i området ved Helgetoftevej, Ladegårdsvej samt i midten af området.

Se Bilag 1 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Vindingevej 300 meter mod syd og Ladegårdsvej 350 meter mod vest. 

Delområde 2 - Hf. Grejsdalen (v. Hf. Helgetoften) er lokaliseret nord for Ladegårdssøen ved Nyborg voldanlæg mellem Ladegårdsvej og Helgetoftevej og tæt på Vestergade mod nord. Der er interne stier for gående i området, og der kan parkeres i området ved Helgetoftevej.

Se Bilag 1 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Ladegårdsvej og Vestergade.

Delområde 3 - Hf. Carlsminde (afdeling under Hf. Grejsdalen) er lokaliseret mellem Vindingevej og Dalvænget i Nyborg. Der er interne stier for gående i området, og der kan parkeres i området ved Gasværksvej Dalvænget og Carlsmindevej.

Se Bilag 2 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Vindingevej 30 meter mod syd.

Delområde 4 - Hf. Samvirke (afdeling under Hf. Grejsdalen) er lokaliseret mellem Christianslundsvej og Frisengårdsvej ved jernbanen i Nyborg. Der er intern sti for gående langs jernbanen i området, og der kan parkeres langs denne sti.

Se Bilag 3 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Christianslundsvej 100 meter mod syd øst og Frisengårdsvej 100 meter mod nord vest, og Nyborg Station ligger 500 meter mod syd øst.

Delområde 5 - Hf. Vesterled (afdeling under Hf. Grejsdalen) er lokaliseret ved Gasværksvej syd for Ladegårdssøen tæt på Nyborg voldanlæg.

Se Bilag 4 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Vindingevej 300 meter mod syd og Ladegårdsvej 350 meter mod vest. 

Delområde 6 - Hf. Elefanthøjen er lokaliseret i Nyborg ved Østerøvej tæt på Storebælt.

Se Bilag 5 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Nyborg Station ad Storebæltsvej 1600 meter mod vest.

Delområde 7 - Hf. Ravnekær er placeret i den vestlige del af Nyborg mellem Bavnehøj og Ravnekærlund.

Se Bilag 6 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Bavnehøjallé 150 meter mod vest.

Delområde 8 - Hf. Skovly er beliggende ved Skaboeshusevej, Frisengårdsvej og Juelsbergskoven i det nordlige Nyborg.

Se Bilag 7 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Frisengårdsvej 100 meter mod øst.

Hf. Kaliffenlund er beliggende i den sydlige del af Ullerslev by i den nordlige del af Nyborg Kommune.

Se Bilag 8 for nærmere placering af sti, vej- og parkeringsforhold.

Der er adgang til offentlig transport på Frisengårdsvej 100 meter mod øst.