Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere mindre produktionsvirksomheder samt Nyborg Destilleri, der producerer spiritus. Lokalplanen vurderes dog ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne. Til grund for denne vurdering lægger Nyborg Kommune vægt på, at der mellem lokalplanområdet og virksomheden ligger flere boliger af tilsvarende højde som det planlagte byggeri. Disse boliger medfører i forvejen en begrænsning i produktionsvirksomhedens udviklingsmuligheder, der ikke vil blive skærpet pga. tilstedeværelsen af de planlagte boliger inden for lokalplanområdet.