Påvirkning af produktionsvirksomheder

Inden for lokalplanområdet ligger produktionsvirksomheden, Nyborg Destilleri, der bl.a. producerer whisky. Lokalplanen giver bl.a. mulighed for kontorer inden for planområdet i nærheden af produktionsvirksomheden. Lokalplanen vurderes dog ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden, idet der nord for produktionsvirksomheden inden for lokalplanen ligger eksisterende kontorbygninger. Endvidere ligger produktionsvirksomheden forholdsvis tæt til eksisterende boligområde mod øst.

Uden for lokalplanområdet ligger der produktionsvirksomheder mindre end 500 meter fra lokalplanområdet. Idet der i området mellem produktionsvirksomhederne og lokalplanområdet ligger boligområder, vurderes at udnyttelse af lokalplanen ikke vil medfører skærpede krav til produktionsvirksomhederne.