Kommuneplanen

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da den ønskede udvidelse af Frørup Andelskasse delvist sker ind i en ramme som er udlagt til offentlige formål. 

Derfor er der sideløbende med nærværende lokalplantillæg udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021 - tillæg nr. 8. 

Kommuneplantillægget ændrer på den geografiske afgrænsning mellem to eksisterende rammer, hhv: 

  • Ramme 7.BL.5 - Frørup, Skolevej, som udlægger områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv i form af landsbyområde 
  • Ramme 7.O.2 - Frørup Centralskole, som udlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner.  

Rammernes geografi tilpasses eksisterende forhold, således at hele ejendommen tilknyttet Frørup Andelskasse fremadrettet ligger indenfor rammen til blandet bolig/erhverv og ikke som nu delvist i rammen til offentlige formål. 

   

Illustrationerne viser ændringen af rammernes indbyrdes geometri.