Lokalplan nr. 326
Bolig- og offentlige formål ved Enebærvej i Ørbæk

Endeligt vedtaget af Nyborg Byråd 22. juni 2021 efter offentlig høring fra 3. marts til 29. april 2021

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty