Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet er en del af et område, der i Kommuneplan 2017 er udlagt som erhvervsområde forbeholdt tung industri. Inden for det planlagte område må der ikke planlægges for andet end industri, herunder produktionserhverv.

Formålet med planlægningen er at sikre gode vilkår for drift og udvikling for produktionsvirksomheder, mv.

Med denne lokalplan understøttes planlægningen om det samlede erhvervsområde. Planlægningen vurderes derfor at være forenelig med hensyn til produktionsvirksomheder.