Lokalplanområdet

Planområdet ligger umiddelbart nord for Assistens Kirkegården på Vestergade i Nyborg og tæt på den historiske bykerne. 

Planområdet er ca. 5 ha stort og afgrænses mod nord af jernbanen, mod syd af det barokke kirkegårdsanlæg, mod vest af etageboligområdet ved Sprotoften og mod øst af den nuværende ungdomsskole og butiksområdet omkring Føtex m.fl. 

Området er ubebygget og ryddet for tidligere beplantning. 

Planområdet har tilhørt Nyborg Kirke, og er i 2021 blevet optaget i kommuneplanen som et kommende boligområde. 

Den nordlige del af planområdet rummer traceet fra en tidligere føring af jernbanen. Herudover opleves området som relativt fladt, dog let skrånende ned mod kirkegården.