Lokalplan nr. 340
Tæt-lav boligbebyggelse ved Skolevej i Vindinge

Til vedtagelse i Byrådet 10. Oktober 2023

Efter offentlig høring i perioden 1. februar til 15. marts 2023

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty