Lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter et område på ca. 5 ha øst for Ørbæk, nord for Sentvedvej og øst for Ørbæk Å. Området benyttes i dag hovedsageligt til landbrugsdrift, men omfatter også mindre naturbeskyttede arealer langs åen og en eksisterende byggegrund. Området ligger i landzone.

Placeringen i den østlige kant af byen betyder, at området ligger med god tilgængelighed til byens primære offentlige og private servicetilbud i form af skole, børnehave, Ørbæk Midtpunkt med sports- og foreningstilbud og dagligvarebutikkerne ved Hovedgaden. Mellem dagligvarebutikkerne og Ørbæk Midtpunkt investeres der i nye rekreative anlæg og forskønnelse i arbejdet med udviklingen af byen efter Helhedsplan for Ørbæk.

Området ligger naturskønt på kanten af ådalen og med mulighed for at koble sig direkte på stiruterne langs åen. 

Planområdet er markant rent landskabeligt med kraftige fald mod både Ørbæk Å og Sentvedvej på ca. 5 m. Oplevelsen af denne del af landskabet er størst fra Ørbæk by og fra Sentvedvej lige ved bygrænsen. Grundet et eksisterende gårdanlæg (Sentvedvej 11) opleves denne del af landskabet ikke særlig tydeligt fra det åbne land.

Sentvedvej, der forløber syd om planområdet, er en smal vej, der i dag ikke er særlig trafikeret. Vejens bredde og dens betjening af børnehave og skolens sekundære indgang betyder imidlertid, at der er udfordringer med en sikker trafikafvikling, særligt i morgen- og eftermiddagsspidstimen. 

Figur 2: Planområdets afgrænsning og nære omgivelser. Planområdet er afgrænset af Ørbæk å mod vest, Sentvedvej og en gårdejendom mod syd, en markvej mod øst og et beskyttet jorddige mod nord.

Figur 3: Lokalplanområdet. Øverst t.v., kig mod vest fra det åbne land; øverst t.h. kig fra Sentvedvej mod nord; nederst t.v. kig mod øst fra stien langs Ørbæk å ved byens kant; nederst t.h. kig mod øst fra Sentvedvej på vej ud af Ørbæk.