Nedrivning af bebyggelse

Den eksisterende bebyggelse i området pr. april 2022 tillades nedrevet med lokalplanen. Bebyggelsen vurderes ikke at være bevaringsværdig.