Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere større produktionsvirksomheder, mest bemærkelsesværdigt Fortum Waste Solutions A/S. Lokalplanen vurderes dog ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden, da planen udelukkende muliggør skiltning i form af en 35 meter høj pylon, og altså ikke forureningsfølsomme anvendelser.