Baggrund og formål

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg kommune har den 17. maj 2021 godkendt dispensation til at etablere et krisecenter på adressen Ellestedvej 5. Dispensationen er kun midlertidig gældende i 3 år, da projektet er i strid med eksisterende lokalplan nr. RE.22.04.01. Derfor er der udarbejdet nærværende lokalplansforslag for fremadrettet at kunne fastholde området til offentlige formål i form af krisecenter.

Planområdet har hidtil været omfattet af lokalplan nr. RE.22.04.01 som udlægger området til Regionalt Erhvervsområde. Lokalplan RE.22.04.01 fastsætter blandt andet at der indenfor området kun må etableres eller indrettes til det køretekniske anlægs tilhørende bebyggelse m.v., der er tilknyttet det pågældende erhverv, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Endvidere kan Kommunalbestyrelsen indenfor området tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for personer tilknyttet til virksomheden, for eksempel indehaver, bestyrer, portner eller lignende.

Lokalplan nr. RE.22.04.01 afløses for den del af området som er omfattet af nærværende lokalplan. Nærværende lokalplan udlægger området til offentlige formål (Ellestedvej 5) 

Formål

Det er lokalplanens formål, at udlægge et området offentlige formål til krisecenter, således at der fremadrettet kan drives erhverv samt etableres boliger inden for området, uafhængigt af det køretekniske anlæg, som ligger lige nord for planområdet.

Lokalplanen sikrer endvidere, såfremt eksisterende bebyggelse nedrives, at nyt byggeri skal udformes således at det indpasses i landsbyens eksisterende byggestil.