Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Der er ingen naturbeskyttelsesforhold inden for planområdet.