Kortbilag 2 - Delområder og bevaringsværdige bygninger