Bilag 6 - Planteliste

DANSK NAVN / LATINSK NAVN
Ask: Fraxinus excelsior
Avnbøg: Carpinus betulus
Benved: Euonymus europaeus
Birk, dun-: Betula pubescens
Birk, vorte-: Betula pendula
Bævreasp: Populus tremula
Bøg: Fagus sylvatica
Eg, stilk-: Quercus robur
Eg, vinter-: Quercus petraea
El, rød-: Alnus glutinosa
Elm, storbladet: Ulmus glabra
Fyr, skov-: Pinus sylvestris
Gedeblad, dunet: Lonicera xylosteum
Hassel Corylus: avellana
Hvidtjørn, alm.: Crataegus laevigata
Hvidtjørn, engriflet: Crataegus monogyna
Hyld, alm.: Sambucus nigra
Hæg, alm.: Prunus padus
Kirsebær, fugle-: Prunus avium
Kornel, rød: Cornus sanguinea
Kvalkved: Viburnum opulus
Lind, småbladet-: Tilia cordata
Løn, spids-: Acer platanoides
Navr: Acer campestre
Pil, femhannet-: Salix pentandra
Pil, grå-: Salix cinerea
Pil, selje-: Salix caprea
Pil, øret: Salix aurita
Rose, blågrøn: Rosa dumalis
Rose, hunde-: Rosa canina
Rose, klit-: Rosa pimpinellifolia
Rose, æble-: Rosa rubiginosa
Røn, alm.: Sorbus aucuparia
Slåen: Prunus spinosa
Syren: Syringa vulgaris
Tørst: Rhamnus frangula
Vrietorn: Rhamnus catharticus
Æble, vild: Malus sylvestris
Ær: Acer pseudoplatanus